Visa sökformulär

Detaljplan för statsdelen Lillhamra, etapp 1, Västerås, dp 1695

Detaljplanen vann laga kraft 8 november 2010.

Om detaljplanen

Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i planprogrammet för Östra Västerås och då stadsdelen Lillhamra. Detta innebär att delar av stadsdelen Lillhamra planläggs med huvudinriktningen bostäder, cirka 300 lägenheter.
Planeringen och gestaltningen har sin utgångspunkt i trädgårdsstadens idéer med en varierad bebyggelse som hålls samman av ett enhetligt gaturum.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detaljplaner. I byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den blivit antagen.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Välkommen till informationsmöten om förskoleklass

    Under hösten bjuder grundskolorna i Västerås in till informationsmöten om förskoleklass. Vårdnadshavare med barn som ska börja i förskoleklass hösten 2019 får information om skolornas inriktningar och...

  • Dags att söka stipendium

    Är du gymnasieelev? Då är det dags att söka stipendium. Stipendierna kan sökas av elever vid Västerås gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?