Visa sökformulär

Detaljplan för Stadsträdgården, Fågelvik, dp 1710

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 juli 2014.

Om detaljplanen

Planens syfte är att

 • att låta området vid stranden vara tillgängligt för allmänheten
 • att göra värdet av upplevelser i området högre
 • att studera och göra gång- och cykelvägens sträckning, genom området, mer tydlig
 • att bevara och utveckla området för odlingslotter
 • att pröva möjligheten att bygga bostäder på Stadsträdgårdens område
 • att se om planen kan göras i samklang med områdets naturvärden.

Planen ska ge förutsättningar för att bygga cirka 60 lägenheter i småhus och flerfamiljshus.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detaljplaner. I byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den blivit antagen.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som ...

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?