Detaljplan för RO/RO-läge och park, del av Västerås 1:146, Östra Hamnen, dp 1714

Detaljplanen vann laga kraft 2 oktober 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att bygga ett nytt permanent utskeppningsläge. Det behövs för att tunga och stora specialfordon ska nå fram till kajkant. Ett så kallat roll-on-roll-off-läge (ro/ro-läge). Både i Västerås och andra orter finns det behov av att kunna skeppa ut extremt tungt och utrymmeskrävande god från industrier. Tidigare har det funnits ett sådant specialläge i Östra Hamnen. Det är nu inte möjligt att använda längre.
Det andra syftet är att den nya parken i östra delen av Östra Hamnen blir säkerställd enligt gällande detaljplan "parkering".

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se