Detaljplan för Irsta Kyrkby 10:2, Västerås, dp 1726

Detaljplanen vann laga kraft 28 september 2010.

Om verksamheten

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga fler bostäder. Tanken är fler lägenheter med hög tillgänglighet i flerbostadshus. Samt även bygga garage och eller carport på fastigheten. Allt enligt vad som står i planprogram för Irsta.

Planprogram för Irsta

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se