Detaljplan för del av Aberga 1:6 samt 1:28-1:31, Tortuna, dp 1776 

Detaljplanen vann laga kraft den 24 september 2012.

Om detaljplanen

Planen syftar till att pröva möjligheten att bygga tre parhus, sex lägenheter, på de tre fastigheterna Aberga 1:28, 1:29 och 1:30. Samt att rätta till en felaktighet, förväxling, som finns i gällande plan.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se