Detaljplan för Åkesta 1:21, Skultuna, dp 1786

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juni 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet till att kunna fastig­hets­bilda för en­skilda fastig­heter.

Två röda bostadshus och grönområde med en sandlåda i förgrunden på planområdet.

Del av bostads- och grönområdena i planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se