Visa sökformulär

Detaljplan för Öster Mälar­strand, etapp 3, dp 1797

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29 maj 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att full­följa inten­tioner­na i den för­djupade över­sikts­planen för Centrala Mälar­stranden. Det görs genom att pröva lämplig om­fatt­ning och in­rikt­ning för det som kommer att byggas. Det gäller främst bo­städer och in­slag av verk­sam­heter, som inte är störande.

Illustrationsbild över Kajstaden på Öster Mälarstrand med människor i förgrunden mot ny bebyggelse i bagrunden

Illustrationsbild över Öster Mälarstrand - Kajstaden

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.