Detaljplan för Bäckby centrum, Bäckby, dp 1824

Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­veckla om­rådet. Det ska ske i enlig­het med de visioner som presenterades i plan­programmet för Bäckby, pp 31. Det an­togs i december 2013. I arbetet med planen ska vi i centrum titta på en för­ändrad trafik­struktur samt även fler nya bo­städer.

Planprogram pp 31 för Bäckby

Information om Bäckbys utveckling

Följ utvecklingen på Bäckby, Bäckby.nu Länk till annan webbplats.

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter. 

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter.

Planhandlingar

Upptäck Bäckby i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Bäckby Länk till annan webbplats.

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Bäckby
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se