Visa sökformulär

Detaljplan för del av Gotö 1:1 med flera, Barkarö, dp 1834

Detaljplanen vann laga kraft den 8 juni 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlig­het för fler bo­städer. Tanken är åtta nya bygg­rätter för att bygga små­hus.

Illustration över planområdet vid Gotö

Illustration över planområdet vid Gotö

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?