Visa sökformulär

Detaljplan för Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta, dp 1852

Detaljplanen vann laga kraft den 30 maj 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga bo­städer på om­rådet.

Flygbild över planområdet på Önsta Gryta.

Flygbild över planområdet på Önsta Gryta.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?