Detaljplan för Gunnar 19, Herrgärdet, dp 1875

Detaljplanen vann laga kraft den 14 november 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att säkerställa framtida lokalbehov för vårdverksamheten och möjliggöra för framtida centrumutveckling. Planen tillåter en ny tillbyggnad på fyra våningar längs Knutsgatan och en påbyggnad med en våning för östra delen av befintlig vårdcentral på Herrgärdet.

Flygbild över planområdet på Herrgärdet.

Flygbild över planområdet på Herrgärdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se