Detaljplan för Fredriksdal, bostadsetapp 3, Gäddeholm, dp 1895

Detaljplanen vann laga kraft den 20 april 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga bo­städer. I plan­förslaget blir det mellan 400-500 stycken i den här etappen. Vi ska även ut­reda om det går att ha centrum­be­byggelse i om­rådet.

Karta med planområdet på Gäddeholm inringat

Planområdet på Gäddeholm

Så här gör du

Detaljplanens handlingar

Upptäck Fredriksdal på Gäddeholm i 3D

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Fredriksdal på Gäddeholm

3D-karta över Gäddeholm etapp 3
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se