Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo, dp 1898

Detaljplanen vann laga kraft den 7 december 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­reda om det är möjligt att bygga fler bo­städer i området. Vi ska också titta på om det går att bygga en aktivitetspark. Planen innebär bland annat

  • 150-200 stycken nya bostäder i 2-7 våningar.
  • att skogen samt gång- och cykelvägar kommer att vara kvar
  • en aktivitetspark med lekstig som blir en ny mötesplats i Skiljebo. Ska erbjuda rekreation och spontanidrott. Här ska även Skiljeboskolans elever ha sin uteidrott.
  • nya gröna miljöer med planteringar.
  • en ny torrdamm som ska bli en parkmiljö.

Området är cirka 40 000 kvadratmeter stort. Det ligger strax söder om Skiljeboskolan och Skiljebo centrum.

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Flygbild över planområdet på Skiljebo med illustration av möjlig bebyggelse

Planhandlingar

Illustration av Tyréns över troligt utseende på vy Ekevägen

Illustration av Tyréns över troligt utseende på vy Ekevägen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.