Detaljplan för Ångpannan 12 med flera, Kungsängen, dp 1924

Detaljplanen vann laga kraft den 28 februari 2022.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga ett nytt polishus med häkte. Vi ska också titta på hur det går att skapa bebyggelsen med omsorgsfull gestaltning och en god trafikmiljö inom planområdet.

Flygbild över planområdet på Kungsängen.

Flygbild över planområdet på Kungsängen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se