Detaljplan för Perstorp 1, Vetterstorp, dp 1942

Detaljplanen vann laga kraft den 17 maj 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utveckla befintliga verksamheter och tillföra nya för att möjliggöra ett mindre centrum med bland annat serveringar, samlingslokal och butiker av olika slag.

Karta där planområdet på Vetterstorp är inringat med röd linje.

Karta över planområdet på Vetterstorp

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se