Områdesbestämmelser för Gryta avfallsanläggning med mera, ob 1762 

Områdesbestämmelsen vann laga kraft 9 juli 2012.

Om Områdesbestämmelsen

Syftet med områdesbestämmelserna är att reservera mark för avfallsanläggningen inklusive pågående utveckling av verksamheten samt att säkerställa insynsskydd kring anläggningen.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram områdesbestämmelser. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att bestämmelsen ska an­tas. Om ingen över­klagar områdesbestämmelsen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se