Områdesbestämmelser för Västerås 4:20, Hovdestalund, ob 1951

Områdesbestämmelsen vann laga kraft 15 december 2022.

Om områdesbestämmelsen

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera hur marken används i dag inom Hovdestalunds begravningsplats. Bestämmelserna ska ge möjlighet till de förändringar som i dag kan förutses. Som att bygga nytt krematorium och nya servicebyggnader, samt att ge handlingsfrihet för förändringar som kommer i framtiden.

Hovdestalunds begravningsplats med gravstenar på gräsbeklädd mark.

Hovdestalunds begravningsplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram områdesbestämmelser. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att bestämmelsen ska an­tas. Om ingen över­klagar områdesbestämmelsen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se