Tack för dina svar i enkäten till den nya översiktsplanen – det här händer nu

Vi tar fram en ny översiktsplan för Västerås och är i början av arbetet. Under perioden 2 mars-13 april kunde alla svara på en enkät när det gäller den framtida fysiska samhällsplaneringen. Vi fick in strax över 1000 svar på enkäten. Stort tack för dina svar och din medverkan!

Nu kommer allt material att analyseras. En presentation av enkätens slutresultat kommer att publiceras i maj på vasteras.se/nyöp

Så tas materialet vidare

Materialet från enkäten tas med i fortsatt arbete med den nya översiktsplanen. Tjänstepersoner i Västerås stad tar fram handlingar, underlag och material till samrådet.

Nyhetsbild


Samrådet planeras att genomföras under sommar-höst år 2023 och då kan du tycka till om förslaget. Mer information om själva samrådet kommer längre fram.

Du kan läsa mer om arbetet med den nya översiktsplanen på vår webbplats, vasteras.se/nyöp

YouTube Visningbild

Publicerad

Senast ändrad