Resultat från ungdomsdialogen: konst och grönområden skapar trygghet

Konst och grönområden skapar trygghet för unga. Det är en av flera lärdomar som har samlats in efter att tolv ungdomskonsulter har sommarjobbat med att fånga upp andra ungdomars åsikter om sin närmiljö. Totalt gjordes 27 intervjuer med unga från olika delar av kommunen. Enkäten gav 200 svar och SMS-frågan besvarades av 105 personer. Materialet kommer att användas som underlag för temat social hållbarhet i kommande översiktsplan för Västerås kommun.

Ungdomskonsulenternas uppgift har varit att ta reda på hur unga, mellan 12–19 år uppfattar sin fysiska livsmiljö, det vill säga det område som de själva bor i. Detta har skett utifrån valda teman som resvanor, trygghet, mötesplatser, tillgång till service, grönområden, delaktighet och områdenas utformning. Materialet har samlats in genom djupintervjuer, enkätsvar, SMS-fråga samt diskussioner ungdomskonsulterna emellan. En sammanställning och analys av materialet presenterades för politiker och tjänstepersoner i Västerås stadshus fredagen den 8 juli.

– Genom att förstå och få kunskap om ungas livssituation idag så hjälper det oss att planera framtidens miljöer. Förutom att vi får in den här kunskapen så hoppas vi att det väcker ett intresse hos ungdomarna gällande hållbarhet och samhällsplanering. Att de får känna delaktighet tror jag också har stor betydelse för att öka tilliten för samhället och sina medmänniskor, säger Åsa Lindberg, samhällsplanerare på Strategiska enheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer om resultatet i rapporten Pdf, 283 kB.

Ungdomsdialog år 2022. Längst bak, från vänster: Wilmer Edelborg, Sherly Punmark, Tuva Nyberg, Ridwan Jimale, Marigona Nuha, Habsa Fowzi, Ben Muema, Emilia Andersson , Anna-Maria Malo. Sittande, från vänster: Hakar Hassan, Murtada Al Turfi (från Ungdomsdialog), Leylan Mala Said (trygghetssamordnare på Råby)  Åsa Lindberg (samhällsplanerare hos Västerås stad). Saknas på bild gör ungdomskonsulterna Mahir Ali och Abdirahman Mahdi. Foto Mahir Ali.

Längst bak, från vänster: Wilmer Edelborg, Sherly Punmark, Tuva Nyberg, Ridwan Jimale, Marigona Nuha, Habsa Fowzi, Ben Muema, Emilia Andersson, Anna-Maria Malo.
Sittande, från vänster: Hakar Hassan, Murtada Al Turfi (från Ungdomsdialog), Leylan Mala Said (trygghetssamordnare på Råby), Åsa Lindberg (samhällsplanerare hos Västerås stad).
Saknas på bild gör ungdomskonsulterna Mahir Ali och Abdirahman Mahdi. Foto Mahir Ali.

Ungdomsdialogs ledare Murtada Al Turfi och ungdomskonsulterna Wilmer Edelborg och Emilia Andersson informerar om sitt arbete.  Foto: Åsa Lindberg

Ungdomsdialogs ledare Murtada Al Turfi och ungdomskonsulterna Wilmer Edelborg och Emilia Andersson informerar om sitt arbete. Foto: Åsa Lindberg

Tuva Nyberg och Habsa Fowzi på stan under Cityfestivalen för att samla in enkätsvar. Foto: Åsa Lindberg

Tuva Nyberg och Habsa Fowzi på stan under Cityfestivalen för att samla in enkätsvar. Foto: Åsa Lindberg

Ben Muema för en ungdomsdialog under Cityfestivalen. Foto: Åsa Lindberg

Ben Muema för en ungdomsdialog under Cityfestivalen. Foto: Åsa Lindberg

Mer om ungdomsdialog

Att anlita ungdomskonsulter är en av Ungdomsdialogs metoder för att öka ungas inflytande i Västerås. Varje år anställs ungdomar för att utföra ett arbete kopplat till en politiskt viktig fråga.

Ungt Inflytande | Ungdomsdialog | Sverige

Årets uppdrag är ett samverkansprojekt mellan Ungdomsdialog och Stadsbyggnadsförvaltningen med syfte att få mer kunskap om ungas åsikter gällande fysisk planering. Målet är att på så sätt uppnå jämlika livsvillkor i Västerås.

Publicerad

Senast ändrad