Tack för dina svar på landsbygdskartan

Under sommaren och början av hösten fanns det möjlighet att genom en digital karta märka ut och berätta vilka platser och stråk som är viktiga. Under perioden har 43 svar lämnats. Svaren kommer att tas med i arbetet med den nya översiktsplanen.

 

Mer om arbetet med den nya översiktsplanen hittar du på www.vasteras.se/nyöp Länk till annan webbplats.

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad