Nyheter från Ny översiktsplan

2022
November Augusti Maj April

November 2022

  • Tack för dina svar på landsbygdskartan

    Under sommaren och början av hösten fanns det möjlighet att genom en digital karta märka ut och berätta vilka platser och stråk som är viktiga. Under perioden har 43 svar lämnats. Svaren kommer att tas med i arbetet med den nya översiktsplanen.

    Publicerad 21 november 2022 08:13