Nyheter från Ny översiktsplan

2022

Maj 2022

  • Resultatet – så vill västeråsarna planera framtidens Västerås

    Fina parker och grönområden, bostäder för alla, färre bilar, bra infrastruktur för cyklar och hållbar konsumtion. Det är viktiga frågor för västeråsarna i den fortsatta samhällsplaneringen. Det visar resultatet av enkäten som är en del i arbetet med den nya översiktsplanen. Enkäten har besvarats av ...

    Publicerad 31 maj 2022 11:49