Nyheter från Ny översiktsplan

 • Så gör en översiktsplan skillnad

  Strategierna i den nuvarande översiktsplanen har format Västerås de senaste decennierna. Här är några exempel på hur översiktsplanen visat vägen för stadsbyggandet i hela kommunen.

  Publicerad 07 juni 2024 10:58
 • Tack för dina svar på landsbygdskartan

  Under sommaren och början av hösten fanns det möjlighet att genom en digital karta märka ut och berätta vilka platser och stråk som är viktiga. Under perioden har 43 svar lämnats. Svaren kommer att tas med i arbetet med den nya översiktsplanen.

  Publicerad 21 november 2022 09:24
 • Resultat från ungdomsdialogen: konst och grönområden skapar trygghet

  Konst och grönområden skapar trygghet för unga. Det är en av flera lärdomar som har samlats in efter att tolv ungdomskonsulter har sommarjobbat med att fånga upp andra ungdomars åsikter om sin närmiljö. Totalt gjordes 27 intervjuer med unga från olika delar av kommunen. Enkäten gav 200 svar och SMS-...

  Publicerad 02 augusti 2022 09:40
 • Resultatet – så vill västeråsarna planera framtidens Västerås

  Fina parker och grönområden, bostäder för alla, färre bilar, bra infrastruktur för cyklar och hållbar konsumtion. Det är viktiga frågor för västeråsarna i den fortsatta samhällsplaneringen. Det visar resultatet av enkäten som är en del i arbetet med den nya översiktsplanen. Enkäten har besvarats av ...

  Publicerad 31 maj 2022 11:49
 • Så tycker västeråsarna i enkäten om översiktsplanen

  Bostäder till alla, klimatsmart resande och en utveckling av parker och grönområden. Det ser västeråsarna som viktiga frågor när de är med och tycker till om hållbar samhällsutveckling. Det visar enkäten i arbetet med nya översiktsplanen som pågår just nu. Du kan lämna dina svar till 13 april.

  Publicerad 04 april 2022 02:44