Visa sökformulär

Detaljplan för del av Ullvi 3:1 och 3:640, Irsta, dp 1743

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 16 februari 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt för att bygga nya bo­städer, ny skola och för­skola. De planeras på den södra sidan om Irsta Stockholms­väg. Planen ska också ge möjlig­het till service på ett mark­om­råde norr om vägen. I detalj­planen ska vi även se över trafik­frågor. Exempel på det är säker passage över Stockholms­vägen och hur Tyrgatan an­sluts till Stockholms­vägen. Detalj­planen är en del i att full­följa intentionerna i plan­pro­grammet för Irsta (pp 26).

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Anna Paterek. Hon har telefon 021-39 25 27 och e-post anna.paterek[a]vasteras.se

Läs mer om planprogram för Irsta, pp 26.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 25 27

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?