Detaljplan för Sigvald 4, Östra Hamnen, dp 1807

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 24 april 2014.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga bo­städer på fastig­heten Sigvald 4. Det gäller den obebyggda delen. Läget är centralt och det är nära till stationen, centrum och Mälaren.

I ansökan för planen tänker man sig en byggnad med 8-12 våningar. Det kan gälla cirka 20-30 lägen­heter. Byggnaden föreslås ligga där det i dag är parkering, mellan Hamn­kontoret och Kungsängs­gatan.

Flygbild där kvarteret Sigvald 4 är inringat med gul linje.

Flygbild över kvarteret Sigvald 4

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Felix Blomstergren. Du når honom

  • på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 32 56.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se