Detaljplan för Stjärnhimmeln 3, Vetterstorp, dp 1808

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 24 april 2014.

Om detaljplanen

Syftet med planen är se om det är möjligt med verksamhet för förskola.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når Selma

  • på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 15 51.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se