Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, dp 1817

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 19 oktober och den 16 november 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att möta den efter­frågan på mark som finns i an­slutning till Västerås hamn.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når henne på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se eller telefon 021-39 15 51.

Här kan läsa om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta, föp 67.

Flygbild över planområdet på Hacksta

Flygbild över planområdet

Planhandlingar i samband med garnskningsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek.
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 16 november 2018. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré. 

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?