Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, dp 1817

Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden den 24 januari 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att möta den efter­frågan på mark som finns i an­slutning till Västerås hamn.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når henne på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se eller telefon 021-39 15 51.

Här kan läsa om arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Västerås hamn och Hacksta, föp 67.

Flygbild över planområdet på Hacksta

Flygbild över planområdet

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?