Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Kornknarren 1 med flera, Råby, dp 1827

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är möjligt att bygga nya bo­städer. Husen kan byggas med olika vånings­höjd för att passa de för­ut­sätt­ningar som platsen har.

Du kan få mer in­formation om plan­för­slaget av Barbro Sollén Wilcox. Hon har e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se och telefon 021-39 17 58.

Kartbild över planområdet på Råby

Kartbild över planområdet på Råby

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?