Visa sökformulär

Detaljplan för Kornknarren 1 med flera, Råby, dp 1827

Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är möjligt att bygga nya bo­städer. Husen kan byggas med olika vånings­höjd för att passa de för­ut­sätt­ningar som platsen har. Syftet är också att ge möjlighet för att bygga en för­skola och ett äldre­boende. Det ska även finnas möjlig­het att ha verk­sam­heter som butiker och service i del av botten­våningarna.

Du kan få mer in­formation om plan­för­slaget av Barbro Sollén Wilcox. Hon har e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se och telefon 021-39 17 58.

Kartbild över planområdet på Råby

Kartbild över planområdet på Råby

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Översiktsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 17 58

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?