Visa sökformulär

Detaljplan för Kornknarren 1 med flera, Råby, dp 1827

Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är möjligt att bygga nya bo­städer. Husen kan byggas med olika vånings­höjd för att passa de för­ut­sätt­ningar som platsen har. Syftet är också att ge möjlighet för att bygga en för­skola och ett äldre­boende. Det ska även finnas möjlig­het att ha verk­sam­heter som butiker och service i del av botten­våningarna.

Du kan få mer in­formation om plan­för­slaget av Barbro Sollén Wilcox. Hon har e-post barbro.sollen.wilcox[a]vasteras.se och telefon 021-39 17 58.

Kartbild över planområdet på Råby

Kartbild över planområdet på Råby

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Översiktsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 17 58

Debug

Tack för din återkoppling!