Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1838

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga bo­städer på Jakobs­bergs­platsen. Det skulle i så fall bli tre nya bostads­hus med totalt 80 lägen­heter. Plan­om­rådet ligger cirka 800 meter väster om Västerås centrum. Det har också nära an­slutning till natur­park på Djäkne­berget.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Anna Paterek.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 25 27

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Enkla Pengar till ung kultur

    Nu kan du som är ung söka ”enkla pengar” för att ordna kulturevenemang för andra unga. Vi kallar det ”Enkla Pengar” därför att det ska vara enkelt att söka, ditt event behöver inte vara stort och du s...

  • Tio veckor TRY IT för 10-15 åringar

    Vill du testa något nytt att göra på fritiden? Då är TRY IT perfekt för dig. Kom och prova på olika idrotter och kulturaktiviteter. Allt är gratis.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?