Visa sökformulär

Detaljplan för Herta 7, Centrum, dp 1844

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 25 februari 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga fler bo­städer. Det beräknas bli cirka 32 lägen­heter.

Du kan få mer in­formation av Felix Blomstergren. Du når honom på e-post felix.blomstergren[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 56.

Flygbild över planområdet

Flygbild över planområdet

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?