Visa sökformulär

Detaljplan för del av Framnäs 1 och del av Västerås 1:219, Framnäs, dp 1851

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 21 april 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt bygga bostäder i området.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Hans Larsson. Du når honom på e-post hans.larsson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 54.

Flygbild över planområdet på Framnäs

Flygbild över planområdet på Framnäs

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planeringsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 54

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?