Visa sökformulär

Detaljplan för Lothar 5, Östermalm, dp 1855

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in. Planen blir troligtvis inte antagen förrän år 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga till befintlig byggnad. Den nya byggnaden ska innehålla kontor.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Hans Larsson. Du når honom på e-post hans.larsson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 54.

Flygbild över planområdet på Östermalm

Flygbild över planområdet på Östermalm

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Hans Larsson

Planeringsstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 54

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?