Visa sökformulär

Detaljplan för Lothar 5, Östermalm, dp 1855

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Det är i dagsläget osäkert när planen blir antagen.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga till befintlig byggnad. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla kontor. Planen ska även göra det möjligt med centrumändamål i bottenvåningen. Det är viktigt att den nya tillbyggnadens utseende är väl avvägd och visar tydlig respekt för omgivningen. Kvarteret Lothar har både bevarandeprogram och ligger i riksintresse för kulturmiljövård.

I planen ska det också var möjligt att ändra Hahrska Palazets kontor och festlokal till bostäder. Det får ske med ytterst få ändringar både invändigt och utvändigt.

Flygbild över planområdet på Östermalm

Flygbild över planområdet på Östermalm

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Elisabeth Strand Hübinette. Du når henne

  • på e-post elisabeth.strand.hubinette[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021‑39 00 00.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Elisabeth Strand Hübinette

Planchef på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 00
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.