Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för del av Norrmalm 4 och del av Västerås 1:13, Norrmalm, dp 1862 

Planansökan för detaljplanen har dragits tillbaka. Vi kommer att avsluta det påbörjade arbetet med planen.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bostäder på området.

Du kan få mer in­formation av Sahel Strömberg. Hon har telefon 021-39 31 14 och e-post sahel.stromberg[a]vasteras.se.

Vy från Skultunavägen mot Ringvägen och flerbostadshus på och bortom planområdet
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Sahel Strömberg

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 31 14

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?