Visa sökformulär

Detaljplan för Kata 22 och 23, Jakobsberg, dp 1864

Detaljplanen är överklagad.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bo­städer. Vi ska även titta på möjlig­heten till att ha handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Åsa Rudhage eller Ida Blank. Du når Åsa på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55. Ida når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

Flygbild över planområdet på Jakobsberg

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?