Visa sökformulär

Detaljplan för Sjöbo 2:1 med flera, Munga, dp 1868

Byggnadsnämnden antog planen den 23 januari 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att utöka byggrätterna inom de fastigheter som finns i området. Det ger möjlighet till ett större antal som kan bo permanent, i och med att området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Vi ska även utreda om det går att bygga förskola, ny centrumbyggnad och ordna odlingslotter. Samt även planlägga för sju nya tomter för bostäder.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Karta över planområdet på Munga som visar var de nya tomterna och byggnaderna kan ligga

Karta över planområdet på Munga

Planhandlingar i samband med antagandet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?