Visa sökformulär

Detaljplan för Sjöbo 2:1 med flera, Munga, dp 1868

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 4 februari och den 18 mars 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att utöka byggrätterna inom de fastigheter som finns i området. Det ger möjlighet till ett större antal som kan bo permanent, i och med att området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Vi ska även utreda om det går att bygga förskola, ny centrumbyggnad och ordna odlingslotter. Samt även planlägga för sju nya tomter för bostäder.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Hon har e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se och telefon 021-39 32 94.

Karta över planområdet på Munga som visar var de nya tomterna och byggnaderna kan ligga

Karta över planområdet på Munga

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås i digital form.
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 18 mars 2019. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?