Visa sökformulär

Detaljplan för Karlslund 1 med flera, Karlslund, dp 1869

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Vi planerar just nu för att komplettera området Karlslund med flera bo­städer. Dels i det be­fintliga äldre­boendet men också genom att bygga nya trygg­hets­boenden. Genom en ny detalj­plan vill vi göra det möjligt att bygga cirka 80 platser för det nya äldre­boendet. Samt 50-70 stycken nya trygg­hets­bo­städer. Vi vill även rusta upp och bredda stråket längs Svartån för att göra det mer till­gäng­ligt och tryggt.

Du kan få mer in­formation av Viktor Ståhl. Du når honom på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Flygbild över planområdet på Karlslund

Flygbild över planområdet på Karlslund

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?