Visa sökformulär

Detaljplan för Oxbacken centrum (Sandstenen 11 med flera), Almelund, dp 1870

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen - vi utvecklar Oxbacken

Vi jobbar nu med att ta fram en detalj­plan för Oxbacken. Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bo­städer, ett nytt torg, nya mötes­platser, butiker, ut­byggnad av till exempel vård­centralens lokaler och ett parkerings­hus. När vi utvecklar om­rådet är det också viktigt att vi planerar för en god trafik­miljö.

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken

Illustration över möjligt utseende på platsen

Illustration: Archus arkitekter

Illustrationsbild över möjligt utseende

Illustration: Archus arkitekter

Stadens idé för Oxbacken

Oxbacken har i stort sett likadant ut sedan 80-talet. Vi vill utveckla Oxbacken till ett ännu mer triv­samt om­råde med attraktiva bostäder och nya mötes­platser. Totalt planerar vi för cirka 180 nya bo­städer. Genom att bygga ett par­ke­rings­hus där vi samlar bil­par­kerings­platserna så får vi mer yta för till exempel mötes­platser utom­hus och bostäder. Vi vill att det nya torget på Oxbacken ska ha öppna ytor där man också ska kunna sitta ner och där barnen får möjlig­het att leka. Vi planerar för olika typer av byggnader i varierande höjd och med olika typer av fasader för en mer spännande och levande stadsmiljö.

Illustration över möjligt utseende på torget

Illustrationsbild över möjligt utseende på torget

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank. Hon har telefon 021-39 12 20 och e-post ida.blank[a]vasteras.se

Västerås växer

År 2050 kan vi vara 230 000 invånare i Västerås. Vi planerar för helt nya bostadsområden och för utveckling av befintliga områden – båda behövs. Oxbacken är en viktig del av Västerås utveckling.

Upptäck Oxbacken i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Oxbacken

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?