Visa sökformulär

Detaljplan för Oxbacken centrum (Sandstenen 11 med flera), Almelund, dp 1870

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 24 oktober och den 24 november 2019.

Om detaljplanen - vi utvecklar Oxbacken

Vi jobbar nu med att ta fram en detalj­plan för Oxbacken. Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga nya byggnader och att bygga till de som redan finns. Vi planerar bland annat nya bo­städer, ett nytt torg, nya mötes­platser, butiker, ut­byggnad av till exempel vård­centralens lokaler och ett parkerings­hus. När vi utvecklar om­rådet är det också viktigt att vi planerar för en god trafik­miljö.

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken

Illustrationsplan över planförslaget på Oxbacken

Illustrationsbild av Archus arkitekter med troligt utseende på bostadshus

Illustration: Archus arkitekter

Illustrationsbild av Archus arkitekter med troligt utseende på bostadshus

Illustration: Archus arkitekter

Stadens idé för Oxbacken

Oxbacken har i stort sett likadant ut sedan 80-talet. Vi vill utveckla Oxbacken till ett ännu mer triv­samt om­råde med attraktiva bostäder och nya mötes­platser. Totalt planerar vi för cirka 160 nya bo­städer. Genom att bygga ett par­ke­rings­hus där vi samlar bil­par­kerings­platserna så får vi mer yta för till exempel mötes­platser utom­hus och bostäder. Vi vill att det nya torget på Oxbacken ska ha öppna ytor där man också ska kunna sitta ner och där barnen får möjlig­het att leka. Vi planerar för olika typer av byggnader i varierande höjd och med olika typer av fasader för en mer spännande och levande stadsmiljö.

Illustration av Archus arkitekter över möjligt utseende på torget

Illustration av Archus arkitekter över möjligt utseende på torget

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank. Hon har telefon 021-39 12 20 och e-post ida.blank[a]vasteras.se

Västerås växer

År 2050 kan vi vara 230 000 invånare i Västerås. Vi planerar för helt nya bostadsområden och för utveckling av befintliga områden – båda behövs. Oxbacken är en viktig del av Västerås utveckling.

Upptäck Oxbacken i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Oxbacken

Planhandlingar i samband med granskningsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås (i digital form).
Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 24 november 2019. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?