Visa sökformulär

Detaljplan för del av Svanå 2:58, Svanå, Skultuna, dp 1871

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är dels att göra det möjligt att bygga nya bostäder. Dels att komplettera herrgårdsmiljön med två nya byggnader. Dessa är till för skola, konferens och övernattning. Den nya byggnationen ska ske med respekt för platsens höga värden när det gäller kulturmiljö, natur och rekreation.

Förslaget ger möjlighet till att bygga en blandning av bostäder. Dels friliggande villor och parhus men också mindre flerbostadshus. Planen ger utrymme för cirka 70 bostäder, beroende på vilken sorts hustyp man väljer.

Den nya bebyggelsen ska anpassa sig i skala och form efter kulturmiljön. Byggnader ska ha sadeltak och fasader i träpanel med slamfärg i olika kulörer. Den nya bebyggelsen får ha högst två våningar.

Flygbild över planområdet i Svanå med illustrationsplan för nya byggnader

Flygbild med illustrationsplan för nya byggnader

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Marie Ahnfors. Du når henne

  • på e-post marie.ahnfors[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 32 94.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Ahnfors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 94
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.