Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, mitt är markerad

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya blandade, attraktiva och levande kvarter i den mellersta delen av Kopparlunden. Allt i harmoni med kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Det blir cirka 300 nya bostäder, förskolor, verksamheter, torg och parker och mer kan komma till. Den inre historiska kärnan ska bevaras. Parkeringar kommer främst vara i garage. Vi vill prioritera fotgängare och cyklister. Värdefulla träd och alléer kommer att sparas. I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. Nu går både den här detaljplanen, dp 1879 Kopparlunden Mitt, och detalj­planen för norra Kopparlunden ut på samråd.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Kopparlunden Norr, dp 1882.
Här kan du läsa mer om Kopparlundens utveckling.

Flygvy från väst med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Flygvy från väst med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Illustration över troligt utseende mot Varmvalsvägen och Kopparlundsvägen

Illustration över troligt utseende mot Varmvalsvägen och Kopparlundsvägen

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

3D-karta över planområdet på Kopparlunden

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?