Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 12 med flera, Kopparlunden mitt, dp 1879

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för att omvandla mellersta delen av Kopparlunden. Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det blir cirka 100 nya bostäder inom detaljplan Mitt. Vi planerar även för en ny park, Kulturparken, som ska ligga utanför Culturen. Det blir också verksamheter, restauranger och torg. Mera kan komma till. Den inre historiska kärnan ska bevaras. Parkeringar kommer främst att vara i garage. Vi vill prioritera fotgängare och cyklister. Värdefulla träd och alléer kommer att sparas.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Mitt.

Detaljplan för Kopparlunden Norr dp 1882
Detaljplan för Kopparlunden Syd dp 1878

Information om Kopparlundens utveckling

Ny planerad park, Kulturparken utanför Culturen, kan erbjuda lek och bli en mötesplats i hela Kopparlunden.

Ny planerad park, Kulturparken utanför Culturen, kan erbjuda lek och bli en mötesplats i hela Kopparlunden.

Presentation av omarbetade planer för Kopparlunden

Innehåll i presentationen

  • Vad är en detaljplan och hur arbetar vi fram den?
  • Presentation av justeringar av planförslag efter samrådet
  • Tidplan framåt
  • Frågor och synpunkter

I den här filmen berättar vi om utvecklingen av Kopparlunden. Vi har främst fokus på förslagen för de nya detaljplanerna.

20:37 minuter in i filmen kan du höra mer om detaljplan mitt.

Filmen med presentationen har ljud.

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan är baserad på granskningsförslaget.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Kopparlundenlänk till annan webbplats

3D-karta över Kopparlunden

Nästa steg i processen

Nu efter granskningen bearbetar vi de synpunkter som har kommit in och vid behov arbetar vi om förslaget. Detaljplanen beräknas bli antagen i juni 2021.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Vy mot öst över ny planerad bebyggelse längs Varmvalsvägen.

Vy mot öst över ny planerad bebyggelse längs Varmvalsvägen.

För vem

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/länk till annan webbplats

https://www.instagram.com/projekt_kopparlundenlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?