Visa sökformulär

Detaljplan för Lodjuret 4 med flera, Nordanby, dp 1880

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga fler bo­städer i om­rådet. Det ska i så fall ske med särskild hänsyn till de kvaliteter som finns i park­området. Förslaget för om­rådet är ett punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter och 18 stycken rad­hus. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.

Du kan få mer information om plan­förslaget av Anna Paterek. Hon har e-post anna.paterek@vasteras.se och telefon 021-39 25 27.

Flygbild över planområdet på Nordanby

Flygbild över planområdet på Nordanby

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Filmen visar vyn från översta våningen i den planerade byggnaden. I filmen syns utsikten runt om och bland annat avstånd till den byggnad som ligger närmast.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 25 27

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?