Visa sökformulär

Detaljplan för Lodjuret 4 med flera, Nordanby, dp 1880

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga fler bo­städer i om­rådet. Det ska i så fall ske med särskild hänsyn till de kvaliteter som finns i park­området. Förslaget för om­rådet är ett punkt­hus med cirka 40 stycken lägen­heter och 18 stycken rad­hus. Det planeras även ett parkerings­garage för bil och cykel, samt car­portar och förråd.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Malin Björklund. Hon har e-post malin.bjorklund[a]vasteras.se. och telefon 021-39 32 52.

Flygbild över planområdet på Nordanby

Flygbild över planområdet på Nordanby

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?