Visa sökformulär

Detaljplan för Jordrevan 5, Gideonsberg, dp 1881

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 30 augusti 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga nya bo­städer. Vi planerar att komplettera om­rådet med samman­lagt cirka 100 bo­städer. Det blir i form av två punkt­hus.

Du kan få mer information om plan­förslaget av Anna Paterek. Hon har e-post anna.paterek@vasteras.se och telefon 021-39 25 27.

Illustration över möjlig bebyggelse på planområdet

FOTOILLUSTRATION: Ettelva Arkitekter

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 25 27

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?