Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplanen är utsänd på samråd mellan den 24 juni och den 22 september 2019.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, norr är markerad

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya blandade, attraktiva och levande kvarter i den norra delen av Kopparlunden. Allt i harmoni med kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Det blir cirka 1000 nya bostäder, två förskolor, kontor, butiker och en ny gång- och cykel­bro. Samt att även mera kan komma till. Parkeringar kommer främst vara i garage. Vi föreslår en ny park med mycket grönska centralt i området. Nu går både den här detalj­planen dp 1882 för norra Kopparlunden och detaljplanen, dp 1879 Kopparlunden Mitt, ut på samråd.

Här kan du läsa mer om detaljplanen Kopparlunden Mitt, dp 1879.
Här kan du läsa mer om hela Kopparlundens utveckling.

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du även på följande platser

 • i Stadshusentrén
 • på Västerås stads­bibliotek
 • hos Bostad Västerås (i digital form).
Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

3D-karta över Kopparlunden

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl. Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51. Viktor når du på e-post viktor.stahl.[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 22 september 2019. Du kan skicka in dem

 • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
 • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
 • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
 • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Du kan träffa oss under samrådstiden

 • Lördagen den 24 augusti på Erikslunds Shopping Center. Mellan klockan 11.00-15.00 har vi representanter på plats.
 • Tisdagen den 27 augusti. Du kan träffa oss på Koppar Restaurang mellan klockan 11.00-14.00.
 • Torsdagen den 5 september på Ica Ettan. Träffa oss mellan klockan 16.00-18.00.
 • Torsdagen den 12 september har vi samrådsmöte på Culturen. Träffa oss mellan klockan 18.00-20.00.
 • Lördagen den 14 september medverkar vi på Kulturnatten i city.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?