Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 11 januari och den 14 februari 2021.

Om detaljplanen

Flygvy där Kopparlunden är uppdelat i de olika planområdena

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för att omvandla norra delen av Kopparlunden. Det ska bli en levande, unik, hållbar, tillgänglig och attraktiv stadsdel. Där hänsyn tas till områdets kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelse.

Det blir cirka 900 nya bostäder och två förskolor. Det blir också boenden för äldre, kontor, butiker och en ny gång- och cykelbro. Mera kan komma till. Parkeringar kommer främst att vara i garage.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Norr.

Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879
Detaljplan för Kopparlunden Syd 2

Information om Kopparlundens utveckling

Vy mot norr med planerad ny bebyggelse inom norra Kopparlunden längs Metallverksgatan.

Vy mot norr – planerad ny bebyggelse inom norra Kopparlunden längs Metallverksgatan.

Handlingar till planförslaget hittar du även på följande platser

  • i Stadshusentrén, även en fysisk modell av framtidens Kopparlunden finns i foajén. Tänk dock på att i största möjliga mån ta del av informationen digitalt på grund av restriktionerna med anledning av pandemin.
  • hos Bostad Västerås (i digital form).

Presentation av omarbetade planer för Kopparlunden

Innehåll i presentationen

  • Vad är en detaljplan och hur arbetar vi fram den?
  • Presentation av justeringar av planförslag efter samrådet
  • Tidplan framåt
  • Frågor och synpunkter

I den här filmen berättar vi om utvecklingen av Kopparlunden. Vi har främst fokus på förslagen för de nya detaljplanerna.

17:37 minuter in i filmen kan du höra mer om detaljplan norr.

Filmen med presentationen har ljud.

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden eller länken når du en 3D-karta. Där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan är baserad på granskningsförslaget.

Tänk på att använda en bra internet­anslutning. Undvik webbläsaren Internet Explorer och tidigare versioner av den. Då går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-kartan för Kopparlundenlänk till annan webbplats

3D-karta över Kopparlunden

Nästa steg i processen

Efter granskningen bearbetar vi de synpunkter som har kommit in och vid behov arbetar vi om förslaget. Detaljplanen beräknas bli antagen i juni 2021.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Illustration från korsningen mellan Metallverksgatan och den centrala lokalgatan genom norra Kopparlunden.

Illustration från korsningen mellan Metallverksgatan och den centrala lokalgatan genom norra Kopparlunden.

Så här gör du

Du kan lämna syn­punkter under gransknings­skedet

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 14 februari 2021. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan (i rutan Kontakta oss)
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

Tänk på det här när du tycker till

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga. Det är också viktigt att du anger din adress eller fastighetsbeteckning tillsammans med dina synpunkter. Det är för att underlätta vår hantering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För vem

Mer om Kopparlunden på webb och i sociala medier

Du hittar även information på vår webbplats vasteras.se/kopparlunden samt på våra sidor på Facebook och Instagram.

vasteras.se/kopparlunden

https://www.facebook.com/kopparlunden/länk till annan webbplats

https://www.instagram.com/projekt_kopparlundenlänk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?