Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, norr är markerad

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya blandade, attraktiva och levande kvarter i den norra delen av Kopparlunden. Allt i harmoni med kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Det blir cirka 1000 nya bostäder, två förskolor, kontor, butiker och en ny gång- och cykel­bro. Samt att även mera kan komma till. Parkeringar kommer främst vara i garage. Vi föreslår en ny park med mycket grönska centralt i området. Nu går både den här detalj­planen dp 1882 för norra Kopparlunden och detaljplanen, dp 1879 Kopparlunden Mitt, ut på samråd.

Här kan du läsa mer om detaljplanen Kopparlunden Mitt, dp 1879.
Här kan du läsa mer om hela Kopparlundens utveckling.

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Upptäck Kopparlunden i 3D - klicka dig runt i området

Via bilden når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också komma till 3D-kartan via den här länken.länk till annan webbplats

Du kan nå kartan genom att klicka på länken, bilden eller besöka 3D-skärmen i Stadshusets entré.

3D-karta över planområdet på Kopparlunden

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?