Visa sökformulär

Detaljplan för Verkstaden 20 med flera, Kopparlunden norr, dp 1882

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Kopparlunden uppdelat i de olika planområdena, norr är markerad

Vi på stadsbyggnadsförvaltningen tar just nu fram en detaljplan för nya blandade, attraktiva och levande kvarter i den norra delen av Kopparlunden. Allt i harmoni med kulturmiljön där värdefulla byggnader ska bevaras och lyftas fram.

Det blir cirka 1000 nya bostäder, två förskolor, kontor, butiker och en ny gång- och cykel­bro. Samt att även mera kan komma till. Parkeringar kommer främst vara i garage. Vi föreslår en ny park med mycket grönska centralt i området.

I Kopparlunden tas fyra detaljplaner fram. De här är de två planer som pågår just nu förutom Kopparlunden Norr.

Detaljplan för Kopparlunden Mitt dp 1879
Detaljplan för Kopparlunden Syd 2

Information om Kopparlundens utveckling

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Flygvy från norr med förslag till möjlig byggnation på planområdet på Kopparlunden

Planhandlingar i samband med samrådsskedet

Nästa steg i processen

Vi planerar att ställa ut det reviderade planförslaget på granskning under hösten 2020. Kring årsskiftet 2020-2021 tror vi att planen kan antas.

Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Vy från det centrala parkrummet i planområdet på Kopparlunden

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo och Viktor Ståhl.
Susanne har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.
Viktor når du på e-post viktor.stahl[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 34.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Viktor Ståhl

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 00 34

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?