Visa sökformulär

Detaljplan för Regattan 46 och Kryssen 3 med flera, dp 1886

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 november 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga bo­städer, kontor, skola och centrum.

Du kan få mer information om plan­förslaget av Anna Paterek. Hon har e-post anna.paterek@vasteras.se och telefon 021-39 25 27.

Flygbild över planområdet, det gamla SMT-området, på Öster Mälarstrand

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Anna Paterek

Planarkitekt Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 25 27

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?