Detaljplan för Västerås 1:25-1:35 med flera, Iggebygärdet, dp 1887

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 23 november 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga bo­städer och för­skola.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Selma Nylander. Du når Selma

  • på e-post selma.gudmundson.nylander[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 15 51.
Flygbild över planområdet på Iggebygärdet

Flygbild över planområdet på Iggebygärdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Selma Nylander

Planstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 15 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se