Visa sökformulär

Detaljplan för Ångkraftverket 1 med flera, dp 1890

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 16 januari 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bostäder, skola och lokaler för verksamheter inom om­rådet.

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Hon har e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se och telefon 021-39 12 51.

Karta med planområdet, vid Ångkraftverket, inritat

Karta med planområdet, vid Ångkraftverket, inritat

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?