Detaljplan för Västerås 1:231 med flera, Kokpunkten, dp 1890

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det går att bygga bostäder, förskola och lokaler för verksamheter inom om­rådet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Susanne Malo. Du når henne

  • på e-post susanne.shahoud.malo[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 12 51.
Vy västerifrån längs Ångkraftsvägen – förskola till vänster, befintlig skola till höger.

Vy västerifrån längs Ångkraftsvägen

Presentation av detaljplanen

I den här filmen presenterar vi planens förslag. Vi berättar också lite mer om hur processen för att ta fram en detaljplan går till.

Normalt visar vi bildspelet i filmen på ett vanligt samrådsmöte. Nu har vi valt att inte ha något fysiskt möte för att minska sprid­ningen av smitta av coronaviruset. Vi hade i stället ett digitalt sam­råds­möte.

YouTube Visningbild
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Susanne Malo

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 51

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se